MIKROAVFETTNING

MIKROAVFETTNING

MIKROAVFETTNING

Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning.

Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt.

Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel.

Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.


Bruksanvisning
AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1-1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.


Tekniska data
Färg                        Klar
Form/konsistens     Vätska        
Lukt                         Låg egendoft
Löslighet i vatten    Vattenlöslig
Kokpunkt                >100°C
Flampunkt               >120°C
pH                          ~9
Densitet (kg/m3)     Ca 1,0
Lagring                  +15 - +25°C.


https://www.naturskyddsforeningen.se/fordonstvattmedel