EFFEKT CIP

EFFEKT CIP

EFFEKT CIP  

CIP-rengöring    

Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel.

Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin.

Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt.


Blandas i vatten:

Kraftigt påbrända ytor, pastörer/indunstare: 2,0 - 3,5 %

Övrig processutrustning:                             0,5 - 2,0 %


pH:                   ca 14,0

Förpackning:    14 kg, 34 kg, 272 kg