GREEN Alkalisk rengöring

GREEN Alkalisk rengöring

SOLVYNOL GREEN   

Svanen-märkt rengöringsmedel    

Solvynol Green är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpat till fordonstvätt och industriell rengöring och sanering. Utmärkt även till fasadrengöring.

Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell, fasader, verkstadsmaskiner.


pH-värder:   13-14  


Spädes med vatten:

  • Personbilstvätt (1:10 - 1:50) 
  • Lastbilstvätt (1:5 - 1:25)
  • Entreprenadmaskiner (1:5 - 1:20)
  • Industriell rengöring (1:10)


Förpackning:

3x5 L, 25L, 200L, 1000L