HYDRAULIC HPV 32/46

HYDRAULIC HPV 32/46

HYDRAULIC HPV 32/46  

Produktbeskrivning Hydraulic oil HPV är en serie högkvalitativa hydrauloljor med högt viskositetsindex, utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer samt utmärkta antiwear-egenskaper.

HPV är formulerad av en högrafinerad mineral olja av högsta kvalitet samt viskositetshöjande additiv.

Hydraulic oil HPV rekommenderas för användning i tungt belastade hydraulsystem som opererar i extrema temperaturförhållanden och där en antiwear hydraulolja med högt viskositetsindex är avgörande.


Egenskaper - fördelar:
- Högt viskositetsindex.
- Mycket skjuvningsstabil.
- Skyddar optimalt mot rost och korrosion.
- Enastående termisk stabilitet.
- Utmärkt skydd mot slitage.
- God stabilitet mot oxidation
- Mycket goda skumningsegenskaper


Specifikationer:
ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603


Typiska data                       Metod        Värden

Viskositet, 40 ºC, mm2/s     ISO 3448         46
Viskositet, 100°C, mm2/s    ASTM D7042    8.3
Densitet, 15°C, kg/m3         ASTM D4052   873
Viskositetsindex                  ASTM D2270    159
Flampunkt, ºC                     ASTM D92       180
Lägsta flyttemperatur, ºC     ASTM D97       -39
Vattenseparation @54°C      DIN51599       Pass
Luftavgivingsvärde @50°C    DIN 51381      Pass
FZG slitagetest                    DIN 51354-2    11