KARUSELLTVÄTT EXTRA

KARUSELLTVÄTT EXTRA

KARUSELLTVÄTT EXTRA 

Karuselltvätt Extra är ett extra kraftigt avfettningspulver för industrin. Används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system.

Används med försiktighet för aluminium detaljer.

Speciellt lämpligt för hypoidolja. 


Doseras:               1:50 - 1:100


Förpackning:         4 x 5 Kg