SANTECH AL

SANTECH AL

SANTECH AL

Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.

Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.

Santech AL kan användas i ultraljudstvätt, tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.


pH:                    12-13

Dosering:           3 - 10 Liter till 100 L vatten

Temperatur:       10 - 80°CFörpackningar:   10, 25, 200 L