TAR-VÄCK

TAR-VÄCK

TARVÄCK    

HAR UTGÅTT  

Den är uppbyggd av syntetiska estrar och löser effektivt upp olja, tjära, asfalt och intorkad vegetabilisk olja. Löser även trycksvärta och de flesta förekommande tryckfärger.
Produkten är ett utmärkt avfettningsmedel inom industrin för rengöring av t ex maskiner, verkstadsgolv etc.


Bruksanvisning:

Pålägges lämpligast med lågtrycksspruta och får därefter verka i 10 - 30 min före avsköljning.

Dosering:

Späds med 1 -10 delar vatten, gärna varmt, beroende på föroreningsgrad.


Förpackning:

25L, 210L