SKÄRVÄTSKOR finns i många olika versioner på marknaden.

Mineraloljebaserade, syntetisk olja eller syntetiska estrar. Vilken skärvätska som passar bäst hos dig beror på vilka maskiner, metaller och även vattenkvalitén hos dig spelar in.


SKÄRVÄTSKOR

ROCUT 200

ROCUT 200 SKÄRVÄTSKA     ROCUT 200 är fri från nitriter, fenoler, PCB ,sulfat och PCT.Produkten blandar sig lätt med vattenROCUT 200 är en skärolja med antikorrosivt additiv och EP-additiv(extremt tryck). Passar för följande applikationer: fräsning, brotschning,driftning,...

SKV-02

SKV-02   SKÄRVÄTSKA.    SKV-02 är en helsyntetisk, allround och lätt nedbrytbar skärvätska som är baserad på smörjkomponenter vilka normalt används inom livsmedelsindustrin. Produkten är helt fri från alla typer av oljor och lösningsmedel. Detta gör att den inte löser in...

TRIM C276

TRIM C276     TRIM® C276 är ett kemiskt ytaktivt eller syntetiskt kylvätskekoncentrat som är avsett att användas vid mycket höga vätsketryck och stora volymer med liten eller ingen skumbildning. TRIM® C276 är perfekt när höga kylvätskehastigheter eller volymer krävs för att nå...

CASCADE HD-SYNTH

Gulf Cascade HD-Synth    Cascade HD-Synth är en riktigt allround vattenlöslig skärvätska för den som vill ha en helsyntetiskt skärvätska.Gulf Cascade HD SYNTH är fri från klor,aminer och svavel.För bearbetning av alla järnlegeringar, rostfria stål, hög hårdhet stål,...

CASCADE GP-HS

GULF CASCADE GP-HS          En högkvalitativ vattenblandbar skärvätska som är utformad för att ge bästa resultat vid bearbetning av en mängd olika material, allt från aluminium- och kopparlegeringar till stål och gjutjärn.Gulf Cascade GP-HS får sin goda...

CASCADE EP-XLL

GULF CASCADE EP-XLL     Gulf Cascade EP-XLL är en halvsyntetisk metallbearbetningsvätska som ger en mycket stabil mikroemulsion. Innehåller inte natriumnitrit och fenol. Gulf Cascade EP-XLL är lämplig för bearbetning av en mängd olika material, såsom medelhårt legerat...

GULDCUT SWSS

GULFCUT SWSS     En högkvalitativ vattenblandbar kylvätska. Högpresterande med extremt lång livslängd. Klorfri med en exceptionell biologisk stabilitet och extremt stabil mikroemulsion.Gulfcut SWSS är en toppmodern semisyntetisk skärvätska med extremt lång livslängd speciellt...

GULFCUT ALM

GULFCUT ALM      En högkvalitativ klorfri, biostabil, semisyntetisk vattenblandbar kylvätska utformad för att ge bästa resultat vid bearbetning av aluminiumlegeringar. Vid bearbetning av aluminium är Gulfcut ALM det självklara klorfria alternativet som dessutom ger mycket...

SPIRIT ASI 7000

TOTAL SPIRIT ASI 7000    SPIRIT ASI 7000 är avsedd för svåra bearbetningsoperationer i konstruktionsstål och hårt stål. Det ger utmärkt skärresultat även i aluminiumlegeringar med hög kiselhalt.Den innehåller inte klor, fenoler, nitriter, PTBB eller dietanolamin (DEA)....

SWISSCOOL MAGNUM UX 250 JÄRN OCH GJUTJÄRN

SWISSCOOL MAGNUM UX 250     SWISSCOOL MAGNUM UX 250 är på extremt högpresterande allmänna ändamål vattenblandbar kylvätska. För arbete i järn och gjutjärn.Över genomsnittet stabilitet i kombination med utmärkt våt förmåga. Ger optimal kylning och smörjning, även...

MOTOREX UX 750 ALUMINIUM

MOTOREX UX 750     SWISSCOOL MAGNUM UX 750 är en universell, skärvätska som är speciellt bra på aluminium. Fri från klor, bor och formaldehyd. Swisscool innehåller mineralolja.De tillsatser som används i kylvätskan tillåter en materialmix av alla standard...